DAVOR FILIPOVIĆ: Bez radikalnoga zaokreta Zagreb će bankrotirati

DAVOR FILIPOVIĆ: Bez radikalnoga zaokreta Zagreb će bankrotirati

HDZ-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Davor Filipović u utorak je upozorio da Grad Zagreb ima ozbiljne probleme s likvidnošću i bankrotirat će ako ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju gradskim financijama i gradskom imovinom.

Akumulirani manjak u gradskom proračunu iznosi više od milijardu i 300 milijuna kuna, a rashodovnu stranu proračuna posebno opterećuju rashodi za zaposlene koji su u 2019. bili veći od tri milijarde kuna, istaknuo je Filipović na konferenciji za novinare Klub gradskih zastupnika HDZ-a u povodu predstojeće sjednice Gradske skupštine.

U iznošenju smjernica za uravnoteženje gradskog proračuna rekao je da Grad Zagreb ima isti broj zastupnika kao New York, te bi proporcionalno veličini u usporedbi s New Yorkom trebao imati samo 17 zastupnika (umjesto 51).

“Prošle godine za rad predstavničkih i izvršnih tijela u Zagrebu isplaćeno je 58 milijuna kuna, a smanjenje od dvije trećine rezultiralo bi uštedom u proračunu od 38 milijuna kuna”, rekao je Filipović.

Predložio je uvođenje sustava nagrađivanja u gradska poduzeća koja, istaknuo je, moraju povećati efikasnost, te preispitivanje materijalnih rashoda u Gradu koji su prošle godine iznosili 3,3 milijarde kuna, a uključuju   rashode za materijal, energiju i usluge, investicijska ulaganja i službena putovanja.

Treba preispitati svaku stavku tih rashoda, jednako kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su iznosili više od 3,2 milijarde kuna, te posebnu pozornost  skrenuti na stanove i poslovne prostore, koji donose nepotrebne troškove, istaknuo je.

“Grad Zagreb čeka bankrot ako ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju gradskim financijama i gradskom imovinom. Ovu krizu treba iskoristiti kao šansu za financijsko i operativno restrukturiranje grada”, poručio je HDZ-ov gradski zastupnik.

CATEGORIES
Share This