Otvoren natječaj za sufinanciranje zdravstvenih i socijalno-humanitarnih udruga

Otvoren natječaj za sufinanciranje zdravstvenih i socijalno-humanitarnih udruga

Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 2.050.000,00 kuna za financijske potpore programima i projektima organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2014. godinu. Natječaj je otvoren do 21. veljače 2014. godine.

 Na natječaj se mogu javiti organizacije civilnog društva i druge pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koje svoje programe i projekte provode na području Zagrebačke županije, te aktivno i kontinuirano djeluju najmanje jednu godinu u području za koje prijavljuju program ili projekt, promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, a primarna im je djelatnost iz područja zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne djelatnosti. Program ili projekt koji provodi organizacija civilnog društva mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, od osobitog je interesa za opće dobro u Zagrebačkoj županiji, te treba biti usmjeren na stvarne potrebe krajnjih korisnika. Ujedno, organizacija civilnog društva treba imati ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa/projekta, kao i transparentno financijsko poslovanje te dokaz da je pravovremeno i u potpunosti ispunila sve preuzete obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih potpora ili sufinanciranja programa/projekata iz proračuna Zagrebačke županije.

Tekst natječaja i obrasci, na kojima se prijavljuju programi i projekti, nalaze se na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. Ujedno, obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Upravnom odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati na adresi Ivana Lučića 2a/VI kat, soba 8.

Iz Zagrebačke županije pozivaju organizacije civilnog društva da se jave na navedeni natječaj te da popunjene obrasce i svu potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 21. veljače 2014. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ”.

CATEGORIES
Share This